Informatie in verband met coronavirus

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle! Daarom houden we ons in Zuid-Limburg aan het stappenplan van de Rijksoverheid. Check de websites van de aanbieders voor actuele maatregelen voor horeca, culturele instellingen, bioscopen, musea, voorzieningen van accommodaties, sauna’s, casino’s en bibliotheken.

Onze Visit Zuid-Limburg Shops zijn open vanaf 29 mei. Uiteraard zijn wij online en via onze social media kanalen bereikbaar. Volg ons voor de laatste updates.

5 augustus 2016

Elsloo: historisch hart en kasteelbossen

Het Maasdorpje Elsloo heeft een boeiende geschiedenis. Bij het graven van het Julianakanaal rond 1930 werd een groot deel van Elsloo weggevaagd. De oude paro­chie­kerk, destijds centraal gelegen, steekt nu hoog af tegen de diepte van het kanaal. De straat buigt ter plekke om. Maar de kerk lag ook vroeger al op een hoog punt, met ernaast de afdaling naar het kasteel.

Elsloo behoort tot de oudste plaatsen van Nederland. Er zijn vondsten van bandkeramiekers, die er zo'n 6.000 jaar geleden leefden, maar ook van Kelten en Romeinen. Met zijn talloze bronnetjes in het kasteel­bos, de veilige hellingen en de ligging vlakbij de Maas was het toen al een aangename plek om te wonen.

Omstreeks 1150 bouwden de heren van Elsloo hier hun burcht aan de rand van de Maas. Niet lang daarna sch­oof de rivier er echter oostwaarts en verdween de burcht onder water. In 1620 liet Charles de Grave, heer van Elsloo, meer westwaarts een nieuw kasteel bouwen, met enkele muurresten van het oude slot en een ronde gekantelde toren en een kasteelmolen. Het land­goed eromheen ging regel­matig in andere han­den over, tot graaf Nicolaas de Valengin er in de 17de eeuw een kasteelwoning liet bouwen, met enkele muur­resten van het oude slot en eromheen een Engels land­schapspark. In 1843 werd een ronde gekantelde kas­teelt­oren aan het gebouw toege­voegd.

De oude kern van Elsloo is beschermd dorpsgezicht. Het Schippershuis, tevens streekmuseum, uit de 17de eeuw heeft een typisch Maaslandse gevel. In de 19de-eeuwse kerk vindt u een zeer levendige laat-Gotische Anna te Drieën, vervaardigd door de Meester van Elsloo.

Sinds 1990 mag Jo Meijers zich kasteelheer noemen. Niet in de zin van een soort eigentijdse rid­der die te paard de ophaalbrug overgaat om te jagen. Jo is res­taurateur, die het in fraaie bossen gelegen Kasteel Elsloo ombouwde tot een gastronomische oase, met ei­gentijdse en toch rustieke hotelkamers en -suites.

Kasteel Elsloo ligt riant aan de rand van uitgestrekte hellingbossen, met kleine bronbeekjes, een veelzijdige flora en fauna en mooie wandelpaden. Parallel aan de boslijn leidt het Julianakanaal volle schepen van zuid naar noord en terug.

Sinds 1960 hebben kasteel en omliggend landgoed een horecafunctie. Oorspronkelijk was die functie eenvou­dig en kon men op de hooizolders kamperen.

Jo Meijers, geboren en getogen Elsloonaar: "Ik kan me die tijd nog goed herinneren. Van mijn 14de tot mijn 18de heb ik hier mogen helpen, in de bediening."

Meijers vond hier de eerste inspiratie voor zijn late­re vak. In 1990 stapte hij, na een gedegen opleidin­g en ervaringen elders, over naar Kasteel Elsloo, als direc­teur, aanvan­kelijk in loondienst. Vier jaar later nam hij de ex­ploitatie over en tilde de horeca­functie van het kasteel-hotel-restaurant naar een hoger ni­veau. 

Meijers: "De veelzijdigheid van dit bedrijf is de basis voor het succes. Het is kleinschalig met veel mogelijkheden. Zo hebben we vier ruimtes voor vergade­ringen en partijen van 4 tot 350 personen. Daar vin­den bruiloften plaats, recepties, seminars en meer. Regi­onale bedrijven waarderen de sfeer, de ligging, de vrije parkeerplaatsen, de gastronomische kwalitei­ten, de gezellige huisbar en het grote terras."   

Chefkok Roger Zelissen groeide op in de regio en werkt graag met producten uit de regio. Het restaurant is gebaseerd op hedendaagse interpretaties van de Franse tradities, aangevuld met een "vleugje van de rest van de wereld".

De familie Meijers viert haar zilveren museum in het kasteel met een maandelijks wisselend jubileummenu.

Het kasteel met park was van 1960 tot 2014 ei­gendom van de gemeente Stein waartoe Elsloo be­hoort en ging daarna over naar de stichting Limburgs Landschap.

 

Hotel-Restaurant Kasteel Elsloo

Bekijk andere blogs

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website