Informatie in verband met coronavirus

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle! Daarom houden we ons in Zuid-Limburg aan het stappenplan van de Rijksoverheid. Check de websites van de aanbieders voor actuele maatregelen voor horeca, culturele instellingen, bioscopen, musea, voorzieningen van accommodaties, sauna’s, casino’s en bibliotheken.

Onze Visit Zuid-Limburg Shops zijn open vanaf 29 mei. Uiteraard zijn wij online en via onze social media kanalen bereikbaar. Volg ons voor de laatste updates.

Colofon

VVV Zuid-Limburg heeft deze website met de meeste zorg samengesteld. VVV Zuid-Limburg staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. VVV Zuid-Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de website of de daarin verstrekte informatie.

© VVV Zuid-Limburg
Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VVV Zuid-Limburg.
Coördinatie en teksten:
VVV Zuid-Limburg, afdeling marketing en evenementen.

Deze website is ontwikkeld door:
The Web Project, Heerlen
het Vormlab, Heerlen

Foto’s:
archief VVV Zuid-Limburg, Mart Huls Margraten, Rekker BV Helden-Panningen, Studio PBF Heerlen, Studio Creative AGT Maastricht, Frans van Binsbergen Sittard, Marloes Beurskens Sittard, Combi Fothal Venlo, Marcel van Hoorn Heerlen, Marco Meertens Eys, StudioPress Maastricht, Shutterstock, Edward Frederiks, Tamara Driessen, NBTC Leidschendam, Hay Heuts (www.dutch-landscapes.nl), Rob Oostwegel, Ton Dirkx, Gert Lammer, Keizer / Roosenboom, George Deswijzen, Eleven Media, Léon van Loo (Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg), Fotografie Loe Geraards.

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website