Informatie in verband met coronavirus

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle! Daarom houden we ons in Zuid-Limburg aan het stappenplan van de Rijksoverheid. Check de websites van de aanbieders voor actuele maatregelen voor horeca, culturele instellingen, bioscopen, musea, voorzieningen van accommodaties, sauna’s, casino’s en bibliotheken.

Onze Visit Zuid-Limburg Shops zijn weer volledig open. Uiteraard zijn wij online en via onze social media kanalen bereikbaar. Volg ons voor de laatste updates.

Het Geleenbeekdal

de herrijzing van CorioGlana

Het Geleenbeekdal

Rond 1840 vormde de regio rondom het Geleenbeekdal een afwisselend landschap van kleine dorpen in beekdalen met kleinschalig gebruikte hooilanden en boomgaarden. Het dal van de Geleenbeek vormt een langgerekt groen gebied door het buitengebied van het stedelijk gebied in Zuid-Limburg. Het beekdal haar zijbeken is gedeeltelijk Natura 2000-gebied en ligt grotendeels in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

In de jaren 1950 is de Geleenbeek gekanaliseerd om het water zo snel mogelijk af te voeren naar de Maas. Ook door de aanleg van de spoorlijn van Heerlen naar Sittard en de autosnelweg A76 is het oude cultuurlandschap in het Geleenbeekdal aanzienlijk veranderd. De beek is lange tijd gebruikt door de Staatsmijn Maurits en de Staatsmijn Emma waardoor de beek zwart was van het kolenslib.

De Geleenbeek ligt nog op veel plaatsen in een strak betonbed. De afgelopen jaren is een start gemaakt om de beek weer in haar oorspronkelijke, meanderende staat terug te brengen. Dit is onder meer al uitgevoerd bij Weustenrade, Schinnen en (onlangs) bij Munstergeleen.

Een meanderende Geleenbeek

De beek loopt door verschillende landschapstypen; er liggen heuvels, zacht glooiende hellingen, natte en droge graslanden, hellingbossen, broekbossen en diep ingesneden holle wegen. Het dal is ook bijzonder om de aanwezige monumenten zoals kastelen en hoeves. Al deze elementen maken het aantrekkelijk om in dit gebied te recreëren. Het streefbeeld voor de Geleenbeek bestaat uit een licht slingerende tot meanderende beek, die de historische loop van de beek volgt. De karakteristieke elementen van het beekdallandschap van voor de kanalisatie worden zo veel mogelijk teruggebracht en krijgt een kleinschaliger en groener karakter.

Op deze webpagina vind je informatie en tips over de mooiste bezienswaardigheden, routes en horeca in het Geleenbeekdal.

Wandelen in het Geleenbeekdal

Wandel- en fietsbrochures Geleenbeekdal

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website