Muisstille Meertensgroeve

Een ‘deuk in het landschap’

Hierachter ligt, verstopt in het natuurgebied de Bergse Hei, de Meertensgroeve. Een ‘deuk’ in het landschap met steile hellingen, afwisseling tussen open gebied met stenige grindhellingen en dicht struweel. Op de bodem liggen poelen. Een aantrekkelijke afwisseling voor bezoekers, maar juist ook voor veel soorten planten en dieren. Om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit lopen er Konikpaarden die al grazend de variatie in stand houden. Daarnaast zijn vrijwilligers ieder jaar actief om overdadige begroeiing weg te halen.

Ingrijpen

Ooit lieten oerrivieren op de plateaus van Zuid-Limburg zand en grind achter. De mens is steeds op zoek naar die grondstoffen, zo ook hier. Door jarenlange grindwinning is de Meertensgroeve ontstaan. Daarna werd het een motorcrossbaan. Door verplaatsen van de crossbaan ontstond rust en door de natuurlijke ontwikkeling ontstond soortenrijkdom. Het hek is er om de paarden binnen te houden en niet om wandelaars buiten te houden. Ga maar naar binnen.

Ine Emonds

"Ongestoord wandelen en genieten!”

“In en rondom de Bergse Heide is het prachtig en zeer afwisselend. Het bos kent verschillende zeer mooie en goede wandelpaden. Maar je kunt ook van de gemarkeerde paden afwijken, dan kom je in dit mooie en aparte gebied. Het is de voormalige grindgroeve Meertens waar paarden heerlijk los rondlopen. Hier kan je nog ongestoord wandelen en genieten!”

Bosrank

In de hellingbossen komen wilde lianen voor. Het is de wilde clematis of ook wel bosrank. Clematissen in de tuin zijn vaak opvallend. De wilde soort is in het voorjaar onopvallend. Nadien komen de vruchtpluizen. Ze blijven tot na de winter hangen en dat geeft een prachtig plaatje.

Kleuren om van te schrikken

Zelf ontdekken

#muisstillemeertensgroeve

Shht, als je heel stil bent kom je de bijzondere dieren uit de Meertensgroeve misschien wel tegen. Heb je het geluk gehad ze op camera te kunnen vast leggen? Deel deze unieke plaatjes met ons via #visitzuidlimburg en @visitzuidlimburg!