Wonderen van de Grensmaasvallei

Echte wonderen

Verwonderen houdt in dat je je over iets verbaast dat je van tevoren niet had verwacht. Bijvoorbeeld een bijzondere plek of verhaal. Een wonder daarentegen, is een bovennatuurlijke gebeurtenis waarvan wordt gezegd dat deze door goddelijke krachten wordt veroorzaakt. Of wonderen nu bestaan of niet dat bepaalt iedereen zelf, maar dat er af en toe iets vreemds of onverklaarbaars kan gebeuren, daar is het iedereen het wel over eens. Zo ook in de Grensmaasvallei.

Het wonder van Stein

In 1970 werd Stein overspoeld door honderden pelgrims nadat er een waar wonder gebeurd was. Dat overkwam de aan gewrichtsreuma lijdende Bertha Meulenberg. Geïnspireerd door de Duitse Therese Neumann die op Goede Vrijdag een Christus-visioen kreeg, ging zij negen dagen in gebed. Op de vierde dag hoorde ze klopgeluiden en in de dagen erna geeft Neumann haar de opdracht om een kapel te bouwen. Op dag de negende dag verdwijnt de reuma tegen alle verwachtingen van artsen in. Tijdens de bouw van de kapel ziet haar zoon in 1970, weer op Goede vrijdag, in Huize Meulenberg een kruisbeeld ‘bloeden’. De druppels die langs het kruis liepen, vielen niet op de vloer. Bedevaartgangers hopen al jaren op een nieuw wonder, maar het kruisbeeld laat zich tot op heden niet verleiden. De kapel, genaamd Kapel van het Bitter Lijden, is dagelijks te bezoeken.

De non met de naald

In 1866 vond in Sittard een wonder plaats dat een pensionaire (leerling) van de Ursulinenzusters in Sittard het leven redde. Ze had per ongeluk een naald ingeslikt tijdens het handwerken. De naald was vast komen te zitten op een onbereikbare plaats in haar keel. Ontsteking en dus de dood dreigde, in een tijd waarin nog geen penicilline bestond. Door aanroeping van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart hoestte ze uiteindelijk toch de naald op. Het wonder zorgt er nog steeds voor dat vele bedevaartgangers een bezoek brengen aan het Mariapark en de Basiliek in Sittard.

De lichtjes van St. Lucia

Ergens in de donkerste tijd van het jaar viert Beek feest rondom de Heilige Sint Lucia. Sinds 1952 is dit een traditie die ergens uit Zweden kwam overwaaien, om de Beekenaren weer dichterbij het geloof te brengen. Onderdeel van de festiviteiten is het jaarlijks kiezen van een Lichtkoningin en haar Hofdames. De Lichtkoningin wordt rond 13 december, de feestdag van St. Lucia, in de kerk ‘gekroond’ en speelt een speciale rol bij de lichtjesstoet die nu gecombineerd wordt met carnaval.

De legende van de Heilige Lucia is echter vrij luguber. Ze leefde rond de derde eeuw na Christus in een tijd van christusvervolgingen. Toen een heidense minnaar romantische interesse toonde en een compliment over haar ogen maakte, stak zij deze uit en zond ze hem toe op een schaal. De boodschap: laat me met rust. Op wonderbaarlijke wijze bleef ze in staat om te zien.

De helende handen van Pater Karel

Toen Joaness Houben uit Munstergeleen niet geschikt bleek bevonden voor de militaire dienst, trad hij toe tot een Belgisch klooster. Vanaf die tijd ging hij door het leven als Pater Karel. Begin 1852 gaat hij werken in Engeland en Ierland, zonder dat hij de taal sprak. Zijn luisterend oor én helende handen trokken steeds meer gelovigen. Hij overleed in 1893, maar 105 jaar later in 1999 gebeurt er een wonder in zijn geboortedorp. Na het moment dat Dolf Dormans van de artsen te horen kreeg dat hij nog maar een paar uur te leven had, begon hij met bidden tot Pater Karel. Hij genas van zijn zeer ernstige darmkwaal en leefde nog 18 jaar. De heiligverklaring van Pater Karel werd in gang gezet en de commissie in Rome concludeerde unaniem dat dit voorval niet verklaard kon worden door de medische wetenschap en dus een wonder was. In 2007 werd Pater Karel Heilig verklaard.

Mariabeeldje van Schilberg

Het Mariakapelletje van Schilberg werd niet zomaar gebouwd. Maria zelf heeft erom gevraagd. Het verhaal gaat dat een schaapherder op een dag na het bidden een houten Mariabeeld in een boom zag staan. Toen hij het naar de kerk had gebracht, bleek het de volgende dag weg te zijn. Het beeld verscheen opnieuw aan de herder. Op andere plaatsen was bekend, dat Maria zo haar verlangen had geuit voor een kapel. Dit wonderlijke voorval op deze plek leidde tot de bouw van de Onze Lieve Vrouw van Peys-kapel in 1691. Voortaan konden de mensen hier in Schilberg Maria om troost en hulp vragen. In het kapelletjes staat een Mariabeeld. Het beeld laat Maria zien met het Kind Jezus op haar rechterarm. Op haar linkerarm rust een opengeslagen boek. Het Kind kijkt naar je en wijst met zijn vinger naar de tekst in het boek, de begintekst van het Weesgegroet Maria.

De wonderen van Zuid-Limburg

Niet alleen in de Grensmaasvallei hebben onverklaarbare gebeurtenissen plaatsgevonden. Ga zelf in Zuid-Limburg op zoek naar de wonderen van deze tijd, want ze zijn nooit ver weg. Wij helpen je alvast op weg.

Zuid-Limburgse heiligen

Gepaard met het roemrijke Zuid-Limburgse religieuze verleden gaat ook de bekendheid van een aantal Zuid-Limburgse heiligen.