Veilig op pad in tijden van corona

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen is het dringende advies van de overheid. Wil je op pad in Zuid-Limburg of heb je er een huisje gehuurd? 

Ga veilig op pad.

St. Petruskerk met fraaie schatkamer

St. Petruskerk met fraaie schatkamer

De Sint-Petruskerk, ook wel de Grote Kerk van Sittard, is met haar toren van 83 meter de hoogste van Limburg. Ze is het pronkstuk van de stad, het baken van Sittard dat je vanuit alle windrichtingen kunt zien. 

Samen met de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart is de Sint-Petruskerk bepalend voor de Sittardse skyline. De kerk onderscheidt zich niet alleen door middel van haar hoogte van de overige kerken in de Sittardse binnenstad, maar ook doordat ze in het verleden de functie heeft gehad van collegiale kerk. 

Delen van de kerk zijn sinds de twaalfde eeuw in handen geweest van verschillende machten, eerst van het adellijke huis van het naastgelegen Born, via de kathedrale kerk in Keulen, naar twee andere adellijke families en het Mariakapittel van Aken. 

Intussen is de kerk weer helemaal van Sittard. Volgens de overlevering vonden zowel in de zeventiende als achttiende eeuw verschillende mirakelen plaats rondom de Sint-Petruskerk, waardoor veel mensen uit de omgeving op bedevaart gingen richting deze Sittardse kerk. 

Een voorbeeld is dat het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken volgens een legende in Brugge zou zijn gevonden na de Beeldenstorm, waar het via de rivier heen was gedreven. 

Bij het beeldje zouden direct verschillende wonderen geschied zijn: blinden, doven, stommen, lammen en kreupelen vonden er genezing. De bescherming van de kloosterzusters tijdens een plundering door de Fransen in 1677 zou eveneens aan het beeldje zijn toe te  
schrijven. 

Dit zou de devotie in de Sint-Petruskerk zo hebben bevorderd, dat de kloosterkapel op zaterdagen en Mariafeesten volledig gevuld was.
St. Petruskerk met fraaie schatkamer - Foto 0
St. Petruskerk met fraaie schatkamer - Foto 1
St. Petruskerk met fraaie schatkamer - Foto 2

Openingstijden en tarieven


Heilige Missen vinden plaats op maandag t/m vrijdagochtend om 08:00 uur en 19:00 uur. Zaterdagavond om 18:00 uur. Zondag om 11:00 uur. Tip: bij de vestigingen van Visit Zuid-Limburg is een prachtig uitgevoerd boekje te koop over de kerken van Sittard. Een aanrader!

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!