Natuurlijke biodiversiteit

Weer teruggebracht in Limburgs landschap!

Toen er nog geen invloed was van mensen, kon de natuur in vrijheid haar gang gaan. Echter, door menselijk ingrijpen is de biodiversiteit in de loop der jaren afgenomen. Landschapselementen verdwenen, diersoorten stierven uit, plantjes werden uitgeroeid. Doodzonde! Stichting Limburg Bloeit Op werd afgelopen jaar in het leven geroepen om hier een stokje, eh … boompje voor te steken.

Bekijk de vlog!

Op ons mensen heeft die leefomgeving natuurlijk behoorlijk veel invloed. We vinden het fijn om in de natuur te zijn en te worden omgeven door de bloemetjes en de bijtjes, maar het gaat nog veel verder dan dat. Onze economie, voedselvoorziening, gezondheid en kwaliteit van leven zijn direct afhankelijk van de biodiversiteit. We mogen ons dus wel wat verantwoordelijker opstellen!

Flora en fauna
Ik ging in gesprek met Johannes en Louis, twee van de vrijwilligers achter de stichting. Mannen met een hart voor de Limburgse natuur! Limburg Bloeit Op ziet de uniekheid van het Limburgse landschap en hoe het in disbalans is geraakt. Om de behoeften van de huidige en toekomstige generaties veilig te stellen, proberen de heren de oorspronkelijke natuur te beschermen, te behouden en terug te laten komen. Dat doen zij onder andere door het plaatsen van brede ‘flora-en-fauna-stroken’ met daarin bloemen en kruiden. Ze vangen ook regenwater op, verbeteren de grondvruchtbaarheid (betere kwaliteit groenten!) en voorzien in een stukje educatie over het belang van die biodiversiteit. Zo spreken ze met boeren, burgers en toeristen en maken ze de brug tussen de drie partijen kleiner. Ik vind het mooi.

Wie betaalt dat?
Zij, uit eigen zak. Met een beetje hulp van overheden, bedrijven en burgers die willen sponsoren. Na dit gesprek voelde ik hoezeer ze dit vanuit hun hart doen en hoe belangrijk het is dat dit gebeurt, dat ik ook een beetje heb gesponsord. Ik mag als wandelaarster immers genieten van wat zij neerzetten en ben daar dankbaar voor. Als je dat ook zou willen, of als je een stuk land beschikbaar hebt, kun je meer info vinden op www.limburgbloeitop.nl.

Wie van je vrienden vindt dit gaaf?

Liefs, Jenneke