Veilig op pad in tijden van corona

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen is het dringende advies van de overheid. Wil je op pad in Zuid-Limburg of heb je er een huisje gehuurd? 

Ga veilig op pad.

St. Hubertusmolen

St. Hubertusmolen

Klein Genhout, Schimmerterweg 14
Beek
Kort na de vorige eeuwwisseling werden in de Franse Tijd op verschillende plaatsen in Limburg nieuwe molens gebouwd en kregen sommige bestaande molens een andere functie. 

Het heerlijk recht, een voorrecht waarbij door de landsheer alleen aan de Heer van de heerlijkheid werd toegestaan om een molen te bouwen, werd door de Fransen afgeschaft. 

Burgers konden met toestemming van de nieuwe overheid molens bouwen en iedereen was vrij op een molen te laten malen die hem of haar gunstig leek.

Openingstijden en tarieven


Iedere woensdagmiddag gratis rondleidingen in de zomer bij voldoende wind.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!