Schwienswei

Schwienswei

Sportcentrumlaan 5
Sittard
De Schwienswei is een parkachtig natuurgebied en vormt de groene long van de stad Sittard. Er zijn uitgestrekte grasweides en er is veel water in de vorm van beekjes en visvijvers. De Geleenbeek, de Molenbeek en de Roode Beek stromen door dit gebied.  

Bij de grens met Duitsland loopt de natuur ongestoord door in het natuurgebied Tüdderner Fenn. Daardoor komen er relatief veel wilde dieren voor in de Schwienswei: reeën, dassen en zelfs wasberen! In en om het water komen veel vlinders, libellen, kwakende kikkers en dikke karpers voor. Ook de bever laat hier zijn sporen na…

Openingstijden en tarieven


De Schwienswei is voor bezoekers vrij toegankelijk.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!