Detail

Plinthos

Daniken 1
Sweikhuizen
De voormalige steenfabriek Plinthos met unieke ringoven is sinds 2003 gerestaureerd. Plinthos is gelegen in natuurgebied Danikerbos, in beheer bij Natuurmonumenten als onderdeel van het Geleenbeekdal. 

De activiteiten vanuit het gebouw hebben een directe relatie met die omgeving en andersom. De organisaties en de activiteiten vervullen een belangrijke rol in de vitalisering van het omliggende gebied. 

Belangrijke aspecten hierin zijn de (ecologische) verbetering van de beken, de ontwikkeling van meer natuur en bos, het aanleggen van fiets- en wandelpaden en het combineren van zorg met natuurbeheer.

Het terrein in de directe omgeving van de steenfabriek is ongeveer drie hectare groot. Er bevinden zich een parkeerterrein, de oorspronkelijke ringoven met schoorsteen, een restant van een droogschuur, een woning en de voormalige portiersloge. 

Verspreid over het terrein liggen resten steen, dakpannen en hout. Tussen deze resten heeft zich een half-natuurlijk landschap ontwikkeld met een vegetatie van bomen, struweel, kruiden en grassen. Hier bevinden zich vele verschillende soorten planten en dieren, waaronder beschermde en zeldzame.

De ovenindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de Limburgse industriële ontwikkeling. In Geleen was dit de eerste industrie samen met de staatsmijnen. De ringoven, met de bijbehorende vrijstaande schoorsteen, is rond 1920 gebouwd. 

De ligging van het bedrijf aan de rand van de dorpskom aan het open veld en in een hooggelegen situatie is typisch voor de ringovens. De klei werd afgegraven achter de steenfabriek. De klei werd gemengd met water en zand tot een kleideeg in een langwerpige vorm van zes stenen. 

De inhoud van de vorm werd op een plank gekiept, die in een rek werd geschoven. Dit rek werd in de droogschuur (sjop) geplaatst zodat de kleiblokken gedurende enkele dagen konden drogen. Daarna werden de kleiblokken in de ringoven gedurende een maand gebakken tot sterke bakstenen. In de beste jaren werden 12 miljoen stenen per jaar geproduceerd.

Tegenwoordig is de voormalige steenfabriek Plinthos een beleefomgeving en ontmoetingsplek in ontwikkeling. Met het betrekken van Plinthos zoekt zorginstelling Mutsaersstichting actief de samenwerking op met partnerorganisaties, onderwijsinstellingen en maatschappelijke instanties. 

Het streven is om te komen tot een breed en integraal aanbod van zorg- en dienstverlening, waarbij zorg en welzijn hand in hand gaan met praktijkgericht onderwijs en arbeid. In de groene omgeving van Plinthos maak je samen met kinderen en jongeren tevens kennis met landschap en natuur. 

Bij Plinthos krijgen jonge kinderen grip op hun toekomst en worden zij voorbereid op een zinvolle rol in de samenleving.

Openingstijden


Bezoek de website voor meer informatie

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!