Detail

Mariamonument Vijlenerbos

Rugweg
Bergdorpje Vijlen
Dit monument is opgericht als dank dat Vijlen gespaard bleef in de tweede wereldoorlog, als dank voor de behouden terugkeer van de dorpbewoners en om de gesneuvelden te gedenken.

Het Mariamonument aan de rand van het Vijlenerbos werd onthuld in 1945 door de toenmalige Bisschop van Roermond de heer Mgr. Dr. G. Lemmens. Tevens zijn er kruiswegstaties in de toegangsweg naar het Mariabeeld. 

Het idee om een Mariabeeld te plaatsen ontstond tijdens een wandeling door het Vijlenerbos van de toenmalige kapelaan Nobis en de heer Theo Vaessen in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog.  

Op de plek waar nu het Mariabeeld staat werd uitvoerig over het plan gesproken. Korte tijd later (1941) werd kapelaan Nobis overgeplaatst naar Simpelveld. 

Wegens verzet tegen de Duitse bezetters werd hij in mei 1942 in Duitse krijgsdienst opgenomen en naar het Oostfront gezonden, waar hij op 29 januari 1944 gesneuveld is.  

Na de komst van zijn opvolger Kapelaan L. Hünen, werd een comité opgericht dat zich tot doel stelde de plannen van het plaatsen van een Mariabeeld aan de rand van het Vijlenerbos concrete vorm te geven.

Peter Horbach, een architect uit Heerlen, maakte de tekening en de heer Wenders uit Mechelen voerde het plan uit. De stenen waarmee het monument is opgericht, stammen uit het Vijlenerbos, en werden spontaan door de mensen uit het dorp met paard en kar aangevoerd.

Het Mariabeeld werd vervaardigd door de heer Lieben uit Brunssum. De grond, waarop het Mariamonument werd gerealiseerd, verkreeg men in eigendom door ruil en bijbetaling. 

Een prachtige plek met een geweldig uitzicht tot in het Geuldal bij Wijlre. Een plek om tot rust te komen.

Openingstijden


Dit monument is vrij toegankelijk.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!