Kloosterkwartier Sittard

Sittard

Kloosterkwartier Sittard

Kloosterkwartier Sittard Oude markt 1Sittard
Kloosterkwartier: Het Dominicanenklooster en Ursulinenklooster

Dominicanenklooster
In 1677 bleef de nauwelijks tien jaar oude Michielskerk gespaard toen de Fransen de stad bijna helemaal platbrandden. Volgens de overlevering bleven kerk en klooster gespaard omdat de paters de bevelvoerende Franse generaal een zangvogel, die een Frans liedje kon fluiten, hebben geschonken. Waarschijnlijker is, dat de dominicanen, die veelal uit gegoede families kwamen, bij de Franse legerleiding hun invloed hebben aangewend om de kerk te sparen.

In 1794 werd Sittard bezet door een Frans revolutionair leger. Omdat de dominicanen in 1797 weigerden de eed op de nieuwe Franse grondwet af te leggen, werden ze met achterlating van hun bezittingen op transport gesteld tot buiten het door de Fransen bezette gebied. In 1799 volgde de openbare verkoop van het kloostercomplex. Gegoede Sittardenaren kochten een groot deel van de inventaris, om deze later, bij terugkeer van de dominicanen, weer terug kunnen geven. Na het concordaat van de paus en keizer Napoleon in 1802, werd de kerk weer opengesteld. Het klooster werd in 1806 overgedragen aan de stad, die er allerlei diensten in vestigde.

In 1922 vestigden zich Nederlandse franciscanen in het klooster. Het gebouw werd toen genoemd naar de Spaanse heilige, Franciscus Solanus, die rond 1600 in Peru als missionaris werkzaam was. Aan hem herinnert de zg. Cour Solanus, die - bereikbaar via het Kerkpad - achter de kerk ligt. In 1945, na het vertrek van de franciscanen, werd het klooster gezellenhuis voor mijnwerkers. Diverse onderwijsinstellingen voor hoger beroepsonderwijs namen vanaf 1966 hun intrek in het gebouw.

Ursulinenklooster
Het Ursulinenklooster in Sittard is een voormalig kloostercomplex van de zusters Ursulinen, waarin ook een pensionaat was gevestigd. Het is gelegen in het centrum van de stad, aan de Oude Markt 5. De zusters Ursulinen kwamen in 1843 naar Sittard en vestigden zich in een voormalig woonhuis dat bekend was als het 'Huis op de Berg'. Dit bouwwerk werd gebouwd in 1642 in opdracht van een toenmalige rentmeester en werd daarna bewoond door verschillende adellijke families. De Ursulinen breidden het gebouw uit in 1860 met een pensionaat en in 1871 werd het wederom flink uitgebreid door de bouw van een volledig nieuwe vleugel aan de westelijke zijde. In 1906 werd de oude vleugel verhoogd tot vijf bouwlagen

De kloosterkapel die aanvankelijk deel uitmaakte van het complex werd in 1875 vervangen door een grotere kerk doordat in 1867 de Heilig Hartverering in Sittard werd ingesteld en de kapel door het groeiende aantal bedevaarten te klein werd. In 1883 werd deze kerk tot basiliek verheven, de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

De Ursulinen vertrokken in 1977 uit Sittard en het complex werd later betrokken door een hogeschool. Daarna heeft het jarenlang leeg gestaan. In 2008 startte een renovatieproject van het voormalige Ursulinenklooster, waarbij de oudste vleugel is omgevormd tot hotel en de nieuwere vleugel tot appartementencomplex.

Overzicht

Adres
Oude markt 1, Sittard
Openingstijden en tarieven

NVT

Gehandicapten

Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website