Detail

Kalkoven bij Curfsgroeve

Gemeentebroek 13
Meerssen
In de hellingbossen tussen Berg en Meerssen ligt een voormalige mergelgroeve, de Curfsgroeve. Ruim 70 jaar werd hier mergel gewonnen. Een deel is, vanwege veiligheid van vallende stenen, maar ook door de aanwezigheid van bijzondere natuurwaarden, afgesloten voor het publiek. Nu Stichting het Limburgs Landschap het beheer heeft overgenomen, heeft zij de groeve deels toegankelijk gemaakt voor het publiek. Daarvoor is aan de westzijde een wandelpad aangelegd.

Dat bleek overigens makkelijker gezegd dan gedaan, een trap van maar liefst 30 meter hoog brengt de wandelaar van het ene niveau naar het andere. Vanaf het uitzichtpunt kijkt men over en in de groeve naar de 50 meter hoge steilwanden en de diep gelegen groevebodem. Weer en wind hebben vrij spel in de groeve. Regelmatig vallen brokken steen naar beneden. Door de diepe ligging is de instraling van de zon intens en wordt de warmte lang vastgehouden. De schaduwrijke boshellingen zijn juist koel en vochtig. Hierdoor zijn er veel bijzondere planten en dieren. Een kudde Nederlandse landgeiten houdt met hun graasgedrag de struik- en bosvorming binnen de perken.

Openingstijden


Openbaar toegankelijk.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!