Julianagroeve

Julianagroeve

Koebergweg
Margraten
Tussen Cadier en Keer en Groeve ’t Rooth ligt de Schiepersberg, die zich in een lange smalle boszone naar het oosten toe uitstrekt tot aan de weg tussen Klein Welsden en Margraten. 

Hier in de Schiepersberg liggen twee groeves. De Julianagroeve is de grootste, de kleine groeve in de naastgelegen Koeberg is gelegen in een waardevol heischraal grasland. Geologisch zijn beide groeves ook erg interessant. 

Het hellingbos is volop in ontwikkeling en vooral in het voorjaar met zijn bosflora en talrijk zingende bosvogels is het een lust om er een wandeling te maken. 

Dat kan op het wandelpad, deels samenvallend met de onverharde landweg aan de onderzijde van de helling. De Julianagroeve is een verlaten mergelgroeve die in het bezit is van Het Limburgs Landschap. 

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!