Detail

Gruizenkerkje

Gruizenstraat 7
Sittard
In 1609 werd in Sittard officieel de protestantse gemeente gesticht door de aanstelling van de eerste predikant. Pas na de godsdienstvrijheid in 1632 werd het mogelijk om een eigen kerk te bouwen en dit gebeurde door Johan Lemmens in 1634. Het gebouw lag destijds geheel verscholen tussen de rest van de bebouwing van de Gruizenstraat. In 1680, na de verwoesting tijdens de Franse bezetting (1677), werd de kerk herbouwd. In 1684 werd de klokkentoren gebouwd en werd luiden van de klok officieel toegestaan.

In de loop van de jaren is de kerk diverse malen veranderd en aangepast, o.a. door een verhoging van de vloer in 1808. Dit was nodig om het regelmatig onder water staan van de kerk te voorkomen. Oorzaak was een onenigheid tussen de kerk en een molenaar. Er lagen nl. twee molens aan de nu overkluisde en langs de kerk lopende beek, één ter hoogte van Drenth’s bloemenzaak en de ander ter hoogte van City restaurant. Deze laatste molenaar zette van tijd tot tijd de sluizen dicht en dan liep de kerk onder water ...

In de volksmond werd gesproken over het “geuzenklompje” (dit t.g.v. de lage toren en hoge dak). De kerktoren werd toen verhoogd, zodat een luidklok geplaatst kon worden en klokluiden was vanaf toen mogelijk. Tijdens de voorlaatste restauratie van 1975 tot 1978 werd alles in de oude staat, van 1835, hersteld. Dit is nog zichtbaar in het metselwerk aan de zijkant: de entree was toen aan de zijkant en er waren meerdere, kleine ramen. Tegelijkertijd werden de vakwerkhuisjes uit 1593 gerestaureerd, deze waren blijkbaar tijdens de Franse Bezetting niet verwoest, en wat vroeger twee aparte woningen waren, werden nu één geheel. De vakwerkhuisjes kwamen in gebruik van de protestantse gemeente en werden gebruikt als consistorie, voor vergaderingen etc. Ondanks het feit dat de kerk en de vakwerkhuisjes vrij lagen, tussen alle winkels, viel het menigeen niet op dat hier een kerk lag, laat staan dat men er binnen was geweest.

Waren in het verleden beide panden nauwelijks zichtbaar, nu presenteren zij zich als een pareltje in de binnenstad !! Hedendaags is hier restaurant G7 Food & Drinks gevestigd waar kan worden genoten van pure, eerlijke gerechten van regionale herkomst voor een goede prijs-kwaliteit.

Openingstijden


Bekijk de website voor actuele openingstijden

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!