Detail

De Wijngracht

Martin Buberplein
Kerkrade
Met de Archeo Route Limburg ontdek je de verhalen achter de Limburgse geschiedenis en archeologie. De belangrijkste plekken van deze route zijn gemarkeerd met een kunstwerk in de vorm van een speer.

In de Middeleeuwen trokken de opvallende wijntransporten, met hun karren vol grote houten vaten, langs dit traject. De wijnvaten legden een route af die was gebouwd op de Romeinse Via Belgica, die ook eeuwen na de Romeinse tijd nog een belangrijke rol bleef spelen. 

Kerkrade heeft zijn ligging aan deze weg te danken. In de elfde eeuw is de stad gesticht vanuit het oudere Richterich, langs de belangrijke oost-westverbinding tussen Vlaanderen en het Rijnland. 

Krakende karren vol handelsgoederen reden helemaal vanuit Keulen aan de Rijn via Kerkrade en via de tol in Herzogenrath en langs de abdij Rolduc naar het westen; producten van de Vlaamse handel en nijverheid gingen juist de andere kant op, in oostelijke richting.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!