Detail

De kerk van 'Sint Bavo'

Dorpstraat 24
Nuth
Deze kerk werd in 1763 gebouwd. Bij de bouw van de toren werd gesteld dat hij zo hoog moest zijn dat zijn klokken over de hele parochie te horen waren. 

Na de bouw van de kerk werd de plaatselijke pastorie gebouwd; gelegen aan een voorpleintje met poortdeur waarboven een sluitsteen met het jaartal 1774.

Openingstijden


-

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!