Detail

Archeologisch rustpunt Steenland

Diepestraat 58
Hulsberg
Langs de provinciale weg tussen Schimmert en Arensgenhout is het Archeologische Rustpunt Steenland te vinden. Dit rustpunt is gemarkeerd door middel van een kunstwerk op de plaats waar in het verleden archeologische vondsten zijn gedaan. In 2008 is hier een Romeins villacomplex opgegraven en er zijn niet alleen bewoning sporen gevonden uit de Romeinse tijd, maar ook uit de IJzertijd en Volle Middeleeuwen. Een grote cirkel met een diameter van negen meter is belegd met uitgefreesde Cortenstalen delen in diverse diktes.

Hierop zijn drie Cortenstalen zuilen met informatieborden geplaatst. Het geheel stelt een plattegrond voor van de omgeving, met wegenstructuur, met de loop van de Geul, met bebouwde gebieden en bebossing. De ligging van zestien in de omgeving gevonden Romeinse villacomplexen is aangegeven met ronde messing plaatjes. Ter oriëntatie zijn de omliggende gemeentenamen ook weergegeven op rechthoekige messing gegraveerde plaatjes.

Tussen 54 voor en 406 na Christus was Limburg een onderdeel van het Romeinse Rijk. De bloeiperiode was tussen 50 en 250 na Christus. Romeinse steden in deze streek waren Tongeren, Maastricht, Heerlen en Aken waar onder andere tempels, badhuizen, markten en bestuursgebouwen waren. Een grote straatweg, de Via Belgica, liep vanaf de Kanaalkust via Maastricht naar Heerlen en Keulen.

Aan onverharde zijwegen lag een groot aantal Romeinse villa’s, zoals hier bij het villacomplex Steenland. Hier lagen in de Romeinse tijd al twee kruisende wegen. Vanaf deze plaats kon men 1800 jaar geleden diverse villa’s zien liggen. Bij het huidige klooster Ravensbosch lag vermoedelijk een Romeinse tempel.

Openingstijden


Het Archeologisch rustpunt Steenland is altijd voor bezoekers toegankelijk.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!