Veilig op pad in tijden van corona

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen is het dringende advies van de overheid. Wil je op pad in Zuid-Limburg of heb je er een huisje gehuurd? 

Ga veilig op pad.

Schinnen

Schinnen

Gemeente Beekdaelen
Het kerkdorp Schinnen bestaat van oudsher uit een kern en enkele buurtschappen, afwisselend gescheiden door een groengebied en enkele bosgebieden. De kern Schinnen is in de loop der tijden gemoderniseerd en aangepast aan de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de dorpsvernieuwing.
Zoals iedere stads- en dorpskern, heeft ook Schinnen de tol moeten betalen voor deze noodzakelijke vernieuwingen. Diverse karakteristieke bebouwingen, typisch voor de vroegere dorpskern, gingen voorgoed verloren. Een uitzondering hierop vormt het gebied rondom de kerk. Verspreid in de kern van Schinnen treft men tegenwoordig nog slechts enkele oude panden aan.

De buurtschap Wolhagen is, zoals in vroegere tijden gebruikelijk, bebouwd aan de hoge zijde van de weg. De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit grotere boerenhuizen of hoeven. Wolfhagen vormt met zijn oude gebouwen, beemden, akkers en fruitaanplant tegen de Putherberg, een uniek landschappelijk geheel.

Typisch voor de buurtschap Nagelbeek is de lintbebouwing. Startend met een vrijstaande grote hoeve, zien we vervolgens een groot aantal aaneengesloten boerenhuizen met poorten. De meeste panden verkeren nog in de oorspronkelijke staat met toevoegingen uit later tijden.

Heisterbrug is voor Schinnen een uniek gebied. Het wordt gevormd door het dal van de Geleenbeek en de Putherberg. Hier vindt u enkele prachtige gebouwen met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Deze gebouwen, zoals kasteel Terborgh of de watermolen zijn erkend als rijksdocument.

Hegge is het buurtschap aan de andere kant van het dal van de Geleenbeek en wordt gevormd door de bebouwing langs de doorgaande weg naar Spaubeek. Zoals reeds omschreven bij het buurtschap Wolfhagen, zijn ook hier grote boerenhoeven aan de hoge kant van de weg gesitueerd. De aanwezigheid van deze hoeven is kenmerkend voor het karakter van Hegge.

Tenslotte het buurtschap Thull, dat vrijwel geheel wordt ingeklemd door heuvels, waarvan de Krekelberg de voornaamste is.

Overnachten in Schinnen

Attracties in Schinnen

Eten en drinken in Schinnen

Evenementen in Schinnen

Routes in Schinnen

Rondleidingen in Schinnen

Winkelen in Schinnen

Vervoer in Schinnen