Detail

Mariadorp

Eijsden-Margraten
De hagelwitte huisjes van Mariadorp vormen een uniek gezicht. In het plaatselijk dialect wordt er ook wel gesproken van ‘de Klonie’. Er wordt dan gerefereerd naar de kolonie, ofwel arbeiderswijk. Deze werd in 1913 gebouwd door de Maastrichtsche Zinkwit Maatschappij. Hier werd van zinkerts zinkwit gemaakt, een pigment voor de verf- en rubberindustrie.

Sinds de bouw van de (bijpassend witte) Maria Tenhemelopnemingkerk in 1960 was Mariadorp pas echt een dorp. Het bestaat uit zeven straten die dwars op de Rijksweg liggen, met bebouwing ertussen. De typische bouwstijl uit de begintijd is nog steeds te bewonderen.

Routes in Mariadorp