Veilig op pad in tijden van corona

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen is het dringende advies van de overheid. Wil je op pad in Zuid-Limburg of heb je er een huisje gehuurd? 

Ga veilig op pad.

Klein- en Groot Haasdal

Klein- en Groot Haasdal

Gemeente Beekdaelen
Ook in Groot- en Klein Haasdal en de Hoofdstraat staan bouwkundige juweeltjes uit het verleden. Eén van de twee meest markante bouwwerken van Schimmert is de watertoren. De grote hoogteverschil-len maakten het bij de aanleg van de streekwaterleiding in het midden van Zuid-Limburg mogelijk om de bouw van de watertorens tot slechts één exemplaar te beperken. Op het hoogste punt in de om-geving, verrees een grote watertoren. De toren kijkt uit over geheel Zuid-Limburg. Het andere mar-kante bouwwerk is de parochiekerk van de H. Remigius, die in neo-gothische stijl door de inwoners werd gebouwd en gefinancierd naar een ontwerp van de bekende architecten Jos en Pierre Cuypers.

Routes in Klein- en Groot Haasdal