Veilig op pad in tijden van corona

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen is het dringende advies van de overheid. Wil je op pad in Zuid-Limburg of heb je er een huisje gehuurd? 

Ga veilig op pad.

Holtum

Holtum

Gemeente Sittard-Geleen
De families die eigenaar zijn geweest van de kastelen Holtum en Wolfrath hebben sterk hun stempel gedrukt op de geschiedenis van Holtum. De invloed van diverse adelijke families moest langzamerhand plaats maken voor die van de industrie en de moderne tijd. Het begon met de komst van het Julianakanaal, waarvoor in 1925 de eerste spade in de grond ging en dat op 7 mei 1934 in Born feestelijk werd geopend. Born werd belangrijk als haven en opslagplaats. Na de mijnsluitingen in de jaren zestig veranderde de bouw van de DAF, later Volvo en nog later de Nedcar-automobielfabrieken, het aanzien van Holtum ingrijpend. Ook de vele kleine en grote handelsbedrijven en fabrieken, zoals Campina, hebben hun invloed doen gelden, niet alleen op Holtum maar ook op Buchten. Veel wordt verwacht van de toekomstige groei van de Bargon Terminal Born, waar containers uit Rotterdam worden versleept.

Bij Holtum ligt een Poolmolen uit 1662, een waterradmolen. Tevens kan het sluizencomplex in het Julianakanaal gezien worden als een belangrijk monument uit de moderne tijd.

Routes in Holtum