Veilig op pad in tijden van corona

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen is het dringende advies van de overheid. Wil je op pad in Zuid-Limburg of heb je er een huisje gehuurd? 

Ga veilig op pad.

Grevenbicht

Grevenbicht

Gemeente Sittard-Geleen
Enkele merkwaardige vondsten tonen aan dat Grevenbicht al vroeg bewoning kende. Lange tijd was Grevenbicht als oude Vrije Heerlijkheid in het bezit van de Heren van Heinsberg. Een bijzondere band met Heinsberg onderhield de Marckerhoeve, die waarschijnlijk heeft gelegen op de plaats van de voormalige brouwerij Koten.

Eeuwenlang kende het overwegend katholieke Grevenbicht naast een protestantse gemeente ook een joodse gemeenschap, waarvan velen tijdens WOII werden weggevoerd en omkwamen in de Duitse vernietigingskampen.

Aan de Watermolenstraat ligt de watermolen, waarvan al zeer vroeg melding wordt gemaakt in het cijnsboek van Grevenbicht. Meer info: www.beeg.nl

Attracties in Grevenbicht

Routes in Grevenbicht

Vervoer in Grevenbicht