Veilig op pad in tijden van corona

Blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen is het dringende advies van de overheid. Wil je op pad in Zuid-Limburg of heb je er een huisje gehuurd? 

Ga veilig op pad.

Doenrade

Doenrade

Gemeente Beekdaelen
De kern van Doenrade is ontstaan langs de oude verbindings- en handelsweg vanuit Duitsland via het plateau richting Maastricht. De oudst bekende naam van Doenrade luidt overigens Dudenrode, een naam die voorkomt in een akte uit 1170. Waarschijnlijk was er echter al langer bewoning in het gebied.

Beeldbepalend voor de Kerkstraat in Doenrade is de gesloten lintbebouwing met het bijbehorend ritme van poortbogen van huizen en boerderijen. Medebepalend voor het karakter van deze straat is het pleisterwerk op de gevels en de stuclijsten langs deuren en ramen. Deze mode ontstond aan het begin van de twintigste eeuw en diende als verfraaiing en als versieringselement.

Overwegend was Doenrade een agrarisch dorp, maar het stond ook bekend om zijn kleermakers.

De achtererven van de woningen en veelal carré-boerderijen zijn eveneens bereikbaar via twee parallelwegen. De kerk, de pastorie en het Warblinghuis, allen gebouwd in neo-stijl rond 1870, vormen een aparte groep in deze kern.
Het kasteel Doenrade (ook wel Doonderhuuske genoemd) en de daarbij gelegen behuizingen vormen een op zichzelf staande groep. Het oudste deel van dit kasteel is het ranke, vierkante torentje bij de ingang. De overige bouwwerken zijn ontstaan tijdens verbouwingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Toch moet het een kasteel geweest zijn dat met slotgrachten en ophaalbruggen omringd was.
Doenrade - Foto 0
Doenrade - Foto 1

Overnachten in Doenrade

Attracties in Doenrade

Eten en drinken in Doenrade

Routes in Doenrade