Veelzijdige variatie op wandelboots

Struinen langs de Maas

Op de achtergrond van de Eijsder Beemden liggen de wanden van het Plateau van St-Pieter. De Eijsder beemden zijn heel gevarieerd met bloemrijke weides, soortenrijke ruigtes langs het water, verspreid liggende plassen, opgeschoten bomen en overal wandelmogelijkheden. Zogenaamde struinnatuur, geen wandelpaden, maar juist struinend het gebied ontdekken. Om te voorkomen dat het gebied helemaal volgroeit met bos lopen er Gallowayrunderen en Konikpaarden die door hun graasgedrag de variatie in stand houden. In de winter werkt de Maas daar aan mee als ze buiten haar oevers treedt en gronden uitslijt en elders weer afzet.

Rechtgetrokken

De Maas slingert van nature door het landschap. Voor grote boten is dat onhandig ,dus is de Maas rechtgetrokken. De Maas is hier de grensrivier tussen België en Nederland. Door dat rechttrekken werden bochten afgesneden. De oude oevers kwamen zo als eilanden tussen de oude loop en de nieuwe rivier te liggen. Zo liggen stukken België nu in Nederland en stukken Nederland in België. Voor de natuur maakt dat natuurlijk niets uit.

Nadine Spierts

"Niet het typische mooie heuvelland van Zuid-Limburg"

“De Eijsderbeemden is een fantastisch mooie plek met veel water, dieren en een uitgestrekt wandelgebied. Niet het typische mooie heuvelland van Zuid-Limburg staat hier centraal, maar ander Limburgs natuurschoon! Ook is het leuk om hier te picknicken. Dat moet je beslist eens doen.”

Grindwinning gaf natuur

De Eijsder Beemden zijn ontstaan na grindwinning. Het gebied met diepe grindgaten werd eerst heringericht als stadspark. De bevolking wilde graag meer natuur. Zo werd samen met Het Limburgs Landschap het plan uitgewerkt om de rivier meer haar gang te laten gaan. Het gebied werd zo ruiger, soortenrijker en daardoor ook spannender.

Koninginnekruid

Beleef Eijsder Beemden

#paradeijsderbeemden

Zucht, wat een heerlijk plekje! Wat groene hotspot? Instagram hotspot! Wedden dat je hier een picture perfect plaatje kunt schieten? Deel je hem daarna met ons via #visitzuidlimburg en @visitzuidlimburg?