Insecten; alle beestjes helpen

Ik hou niet van zieligdoenerij over de natuur. De natuur kampt met veel bedreigingen, maar is veerkrachtig en past zich aan. Ze heeft ons medelijden niet nodig, dat doet haar tekort.

Ga mee en bekijk de vlog!

Maar van de achteruitgang van de insectenstand schrik ik. Natuurlijk weten we al lang dat het niet goed gaat met wilde bijen, vlinders en andere insecten. Verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland tonen aan dat het aantal insecten dramatisch afneemt.

Dat is natuurlijk in de eerste plaats slecht voor de soorten zelf. Steeds minder insecten betekent vanzelf dat de toch al zeldzame en kwetsbare soorten verdwijnen, en algemene soorten het moeilijk krijgen. Maar het betekent ook steeds minder voedsel voor heel veel andere soorten, en ook hier vallen klappen en verdwijnen soorten. De biodiversiteit neemt af en dat maakt de natuur kwetsbaar.

Insecten zijn belangrijk voor een gezonde bodem, als bestuiver en voedsel voor andere dieren zoals vogels. De natuur zit ingewikkeld in elkaar, zo ingewikkeld zelfs, dat we wel nooit helemaal zullen gaan begrijpen hoe soorten met elkaar samenhangen en van elkaar afhankelijk zijn. Maar wat wel duidelijk is, is dat we die diversiteit aan soorten hard nodig hebben. We weten nog niet eens welke soorten ons straks gaan helpen dat ultieme medicijn te maken, of een milieuprobleem helpen oplossen. Misschien gaan we daar ook nooit achter komen, als we soorten blijven verliezen, als we blokjes uit onze Jenga-toren blijven trekken tot hij instort.

En dan heb ik het nog niet eens over de intrinsieke waarde van de natuur. Ook als ze ons geen oplossing voor onze praktische problemen biedt; natuur is waardevol op zich, natuur laat je leven!). Medelijden heeft de natuur niet nodig, maar in dit geval wel onze steun. In mijn vlog en op onze website kun je zien wat Natuurmonumenten doet, en wat je zelf kan doen. Geen tuin of balkon, of wil je meer doen? Met een lidmaatschap of gift steun je ons om ons werk zo goed mogelijk te doen, en laat je zien dat je er bent voor de natuur.