Detail

Synagoge Meerssen

Kuileneindestraat 22a
Meerssen
De Synagoge werd tussen 1851 en 1853 gebouwd naar een ontwerp van de gerenommeerde architect J.L. Lemmens uit Beek. Op 17 juli 1853 nam de Joodse gemeenschap de Synagoge officieel in gebruik voor de eredienst. In de Tweede Wereldoorlog kwam hieraan een einde toen nagenoeg alle Joodse inwoners van Meerssen werden gedeporteerd en de Synagoge langzaam in verval raakte.

In 1989 werd een grootschalige, door Rijk, Provincie en Gemeente Meerssen opgezette restauratie van de Meerssense Synagoge afgerond. De bronzen deuren van de Synagoge zijn vervaardigd door de Maastrichtse kunstenaar Appie Drielsma. Op de deuren staan de namen en de geboorte- en sterfdata van de Joden vermeld, die in Meerssen hebben gewoond.

De monumentale letters herinneren aan het verleden en aan de verschrikkelijke gebeurtenissen die ook de Joodse gemeenschap in Meerssen hebben getroffen. De Synagoge Meerssen heeft thans de functie van Leerhuis. Regelmatig vinden er culturele evenementen en lezingen plaats. De Synagoge kan op verzoek (ook door scholen en groepen) worden bezichtigd. In 2009 is het woonhuis dat voor de Synagoge stond gesloopt, waardoor de Synagoge prachtig zichtbaar is geworden.

Joodse begraafplaats
De Joodse begraafplaats van Meerssen is gelegen langs de Geul tussen Meerssen en Rothem De begraafplaats werd in 1715 in gebruik genomen. Het is hiermee een van de oudste Joodse begraafplaatsen van Nederland. De begraafplaats is een Rijksmonument en is niet toegankelijk voor publiek.

Openingstijden


De Synagoge kan op verzoek (ook door scholen en groepen) worden bezichtigd.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!