Joods Vaals - locatie van de voormalige synagoge

Joods Vaals - locatie van de voormalige synagoge

Von Clermontplein 30
Vaals
In de zuidwestelijke hoek van het huidige Von Clermontplein stond ooit een kleine sjoel (bijkerk) van de Joodse gemeente Vaals. In het Jodendom is de synagoge de plaats van de Joodse eredienst. Het gebouw heeft tevens functies als leerhuis en gemeenschapszaal. De eerste synagoge van Vaals was sinds het begin van de 20ste eeuw gevestigd in het woonhuis van de weduwe Guns.

Openingstijden


Niet van toepassing.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!