Mijnsteenberg

Mijnsteenberg

Tegelstraat
Heerlen
De Mijnsteenberg van de voormalige Oranje Nassau IV-mijn wordt een gemeentelijk monument. Onderzoek toont aan dat de Mijnsteenberg, en de daarmee samenhan-gende overblijfselen, van hoge cultuurhistorische waarden zijn. De Mijnsteenberg in Heksenberg is de enige nog in originele staat verkerende mijnsteenberg in Nederland. 

Toekomst groevegebied
De Mijnsteenberg is onderdeel van het Sibelco groevegebied. De gemeente is al lange tijd in gesprek met Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonu-menten om het zandgroevegebied een nieuwe bestemming te geven. 

Ook spreekt de gemeente met diverse belangengroepen en initiatiefnemers die ideeën hebben over het toekomstige gebruik. Het mogelijk maken van zwemmen en recreatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Fietsroutes 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de IBA projecten ‘Rondje Groeves’ en ‘Leisure Lane’. Dit zijn twee recreatieve fietsroutes met uitzicht op het bijzondere zilverzandgebied. 

Daarmee wordt het ook mogelijk om de transitie van het gebied en de historie van mijnbouw en delfstoffenwinning van dichtbij te ervaren. 

Openingstijden en tarieven


 

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!