Mens en Maas

Mens en Maas

Het Nieuwe Domein, museum van erfgoed; Kapittelstraat 6
Sittard
Expositie Mens en Maas
In Het Nieuwe Domein, museum van erfgoed in Sittard is momenteel een overzichtstentoonstelling over de Maas te zien, de rivier die telkens weer opnieuw een belangrijke rol speelt in het leven van de Limburgers en inwoners van de regio. 

Lange tijd leefde de gedachte dat de mensen de Maas konden beteugelen. Maar onder andere door de impact van vervuiling en klimaatverandering verandert die leefwijze. 

Steeds vaker wordt er gekeken hoe te bouwen, werken en leven op het ritme van de rivier. Uniek aan de tentoonstelling is de combinatie van een sociaal historische context met artistieke inspiratie en activisme.

‘Mooder Maas’
De ‘Mooder Maas’ voedt het land waarvan je leeft, ze geeft. De Maas heeft vorig jaar nog hele huizen verwoest en weggespoeld, ze neemt. In deze tentoonstelling maak je kennis met een aantal aspecten van de relatie met de Maas. 

Centraal daarin staat de dynamiek. Zoals de Maas meandert door het landschap, zo veranderlijk is haar rol erin. Deze tentoonstelling toont historische en hedendaagse vertellingen van de relatie met de Maas. 

Werken van John Willems en Ton Vranken bieden inzicht in de Maas als Muze. Verder wordt een betrokkenheid met het welzijn van de Maas aangemoedigd door onder andere een samenwerking met de Maas Cleanup.

De Maas gaat over je identiteit, over hoe de regio zich gevormd heeft door de Maas. Museum Het Nieuwe Domein wil met deze tentoonstelling laten zien wat er nodig is om de uitdagingen van vandaag de dag aan te gaan.

Prijs


€ 10,-.

Data


  • 7-2-2023 t/m 2-7-2023