Honderdjarig jubileum RK Zuid-Limburgse Schuttersbond

Honderdjarig jubileum RK Zuid-Limburgse Schuttersbond

De Kopermolen, von Clermontplein 11
Vaals
Honderd jaar R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond met expositie in de Kopermolen in Vaals.

Waarom het honderdjarig jubileum van de RK Zuid-Limburgse Schuttersbond?
  • In 1921 vond het allereerste bondsschuttersfeest in Vaals plaats.
  • Optocht.
  • Expositie.

Eeuwfeest
Het eeuwfeest van de R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond vindt plaats in Vaals. Dat de gekozen locatie Vaals is, hoeft niet te verwonderen; daar vond in 1921 het allereerste bondsschuttersfeest plaats. 

Hoewel er in de loop van de tijd het nodige veranderd is, is het basisprincipe overeind gebleven waarbij de bond de schuttersfeesten faciliteert met juryleden, reglementen en beoordelingen. 

Vijftien actieve schutterijen
Momenteel maken er vijftien actieve schutterijen deel van uit, afkomstig uit de dorpen Vaals, Vijlen, Simpelveld, Ubachsberg, Voerendaal, Eys, Mechelen, Epen, Wijlre, Strucht, Valkenburg, Houthem, Margraten, Sint-Geertruid en Mheer. 

Opening expositie
Het eeuwfeest viel in de coronatijd, maar is te bijzonder om onopgemerkt voorbij te laten gaan. Daarom is er op zaterdag 16 september een ontvangst van gasten en van afvaardigingen van de aangesloten schutterijen in het cultureel centrum De Kopermolen. Bij die gelegenheid wordt de expositie geopend die is samengesteld door de bond en door de aangesloten schutterijen. 

Optocht en dankdienst
Vervolgens gaat het gezelschap in optocht onder begeleiding van de schutterijen St.-Paulus Vaals en St.-Joseph Vijlen naar de kerk, waar een dankdienst plaatsvindt. De optochtroute is als volgt, Von Clermontplein-Kon.Julianaplein-Tyrellsestraat-Maastrichterlaan-Kerkstraat-St. Pauluskerk.

Expositie
Vanaf zondag 17 september is de expositie in De Kopermolen zes weken beschikbaar voor alle geïnteresseerde bezoekers. Hierin zijn vaandels, uniformen, foto’s, oorkondes, medailles, buksen, sabels en vele andere attributen en documentatie van de bij de bond aangesloten schutterijen te zien. 

Je krijgt een beeld van het schutterswezen zoals het in Zuid-Limburg beleefd wordt. Militair oogt het strak, maar het is met oog en hart voor de lokale gemeenschap. Ook wordt een promotiefilm getoond die dit jaar van de jubilerende schuttersbond is gemaakt. 

Hierop zijn opnames tijdens het eerste bondsfeest in Mheer te zien in combinatie met interviews van schutters in uiteenlopende functies. De film is professioneel verzorgd door tambour-maître Sydney Willems van Strucht met enkele compagnons. 

Aanvangstijden
De dankdienst zal om 18.30 uur plaatsvinden. Via de website van De Kopermolen kun je de info raadplegen betreffende de openingstijden.

Toegangsprijzen
De tentoonstelling loopt van zondag 17 september tot en met zondag 29 oktober en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Waar vind je de diverse activiteiten van honderdjarig jubileum van de RK Zuid-Limburgse Schuttersbond?
  • De Kopermolen, Von Clermontplein 11, Vaals.
  • Sint Pauluskerk, Kerkstraat 32, Vaals.

Data


  • 17-9-2023 t/m 29-10-2023